Plastløftet


Plastløftet er bedriftenes løfte til planeten

Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.

Fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Sammen kan, og må, vi endre utviklingen!
Forpliktelse


I Serviteur er vi, som leverandør av plastposer, svært opptatt av å øke bruken av resirkulert plast.

Vi har de siste årene jobbet for å kunne produsere plastposer av 100 prosent gjenbruksplast, dette har vi fått til og vi ser at flere og flere av våre kunder velger dette fremfor ny plast. Posene er selvfølgelig også mulig å gjenvinne, noe som gjør de til det mest miljøvennlige alternativet innen bæreposer. Plasten er gjenvunnet fra norske forbrukere, industri og landbruk, og poseproduksjon og trykking skjer i Norge.  

merker


EUPlastposene har imidlertid vært i fokus på grunn av de økende problemene med plastavfall og mikroplast. Allikevel er både forskning og myndigheter tydelige på at plastposen ikke utgjør noe stort miljøproblem i Norge. Vi har gode ordninger for gjenvinning av plast, typen plastposer som brukes i Norge ikke er like utsatt for forsøpling, samt at plastposene spiller en viktig rolle i håndteringen av restavfall.


Selv om plastposen ikke utgjør noe stor problem lokalt her i Norge, er det allikevel grunn til å forsøke å begrense bruken av ny plast, da plast er basert på fossile ressurser, som fører til klimagassutslipp. Vi har derfor hatt fokus på å lage en pose som inneholder minst mulig ny plast, samtidig som den kan produseres her i Norge, av råstoffer som allerede finnes her.Grunner til å velge poser av gjenbruksplast fra Serviteur:

- Reduserer bruken av ny plast/fossile råstoffer, med tilhørende utslipssreduksjon

- Bidra til økt fokus på produkter av resirkulert plast og dermed bedre ordninger for gjenvinning

– Reduserer plastavfallet i Norge

– Kortreiste råvarer – plastavfall innsamlet i Norge

– Bidra til en sirkulær økonomi – gi nytt liv til kasserte produkter

– Kortreiste poser – produksjon i Norge gir lavere utslipp i forbindelse med frakt

– Produksjon etter norske standarder og regler

– Produksjon basert på norsk energi, som hovedsakelig er vann- og vindkraft


Gjenruksplast

Plastposer er en svært økonomisk og praktisk type handleposer. Posene er slitesterke, kan tåle mye vekt, og står imot alt av vær og vind.

Posene krever også lite lagringsplass, og er derfor perfekte for bedrifter som bruker mye poser.les mer